Airbrush, maľaba a kresba

Mesiac: júl 2017

Kvety

Kvety

Kvety. Maľba olejom na plátne 60 x 60 cm.