Airbrush, maľaba a kresba

Portrét 289

Skupinový portrét. Kresba ceruzkou na výkres formátu A3