Airbrush, maľaba a kresba

Portrét dieťaťa. Kresba ceruzkami na formáte A3